Renovatie premies

Renovatie premies zijn er ook voor ramen (glas en schrijnwerk). In uw woning kan veel warmte verloren gaan via ramen met enkel of gewoon dubbel glas. Met betere beglazing (hoogrendementsglas) bespaart u energie én voldoet u aan de normen en verplichtingen.

Nieuwe ramen van Vermeulen voldoen aan alle strenge isolatie eisen sinds 1 oktober 2022 van woning vlaanderen. Op voorwaarde dat de nodige ventilatie voorzien is waar nodig.

Met de Premiezoekrobot van Vlaanderen.be krijgt u een overzicht van alle mogelijke premies.

Hoeveel u kunt besparen door glas of volledige ramen te vervangen? Dat kunt u berekenen met de ‘Calculator Raamisolatie’ van Fluvius.

Sommigen gemeenten en provincies geven ook renovatie premies voor de plaatsing van hoogrendementsglas. Met de Premiezoekrobot voor energiepremies in krijgt u een handig overzicht van alle premies waarvoor u in aanmerking komt.

Renovatie premies

Meer over Renovatie premies

Volgende werken komen in aanmerking voor de Renovatie premies voor de categorie ramen en deuren

 • plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels
 • afbreken en plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing 
 • plaatsen van volle buitendeuren(open definitie)
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels met een U-waarde(open definitie) van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker.

Renovatie premies voor lichtkoepels en dakramen kunnen ook onder de categorie dak aangevraagd worden op voorwaarde dat het dak wordt geïsoleerd of wanneer aangetoond kan worden dat het dak in het verleden reeds geïsoleerd werd. 

Voor wie 

 • Elke eigenaar(open definitie) en investeerder(open definitie) in een bestaand woon en niet-woongebouw(open definitie) komt in aanmerking voor een premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing. 
 • Eigenaar-bewoner(open definitie) uit de middelste en laagste inkomensgroepen of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie ook aanvragen voor de overige werken (zie rubriek ‘Wat’).  
 • Bij werken aan de gemeenschappelijke delen(open definitie) van het appartementsgebouw(open definitie) komt de premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME)(open definitie) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen 

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie.  Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw(open definitie) dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen(open definitie) en appartementen van eigenaar-bewoners(open definitie) of SVK-verhuurders in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement(open definitie), een appartementsgebouw(open definitie)of niet-woongebouw(open definitie) gelegen in het Vlaamse Gewest.  
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming(open definitie) (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).   

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden 

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum(open definitie) van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie krijgen voor de categorie ramen en deuren. Vraagt u de huidige renovatiepremie voor de categorie ramen en deuren aan vanaf 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • Ventilatie-eis bij het vervangen van ramen en buitendeuren
  Wanneer u als eigenaar-bewoner(open definitie) behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u een premie krijgenvoor het afbreken en het plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing. U moet op het moment van de premieaanvraag voldoen aan de eisen voor ventilatievoorzieningen, zoals een ventilatiesysteem of roosters in droge ruimtes(open definitie) waar ramen werden vervangen (in de ramen, rolluikkasten of buitenmuren). Voldoet u niet aan de ventilatievoorwaarde? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsbeglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie. Plaatst u enkel nieuwe ramen in natte ruimtes(open definitie) en worden in de droge ruimtes geen ramen vervangen? Dan zijn de ventilatievoorwaarden niet van toepassing.
 • Plaatst u enkel nieuwe beglazing in bestaande ramen? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsbeglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie, ongeacht de inkomenscategorie waartoe u behoort.
 • Voorwaarde bij het plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen 
  Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een Renovatie premies krijgen voor het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen als u hoogrendementsbeglazing plaatst in deze ramen of u kunt aantonen dat er vroeger al hoogrendementsbeglazing werd geplaatst in deze ramen.
 • De Ug-waarde(open definitie) van de hoogrendementsbeglazing of de U-waarde(open definitie) van de transparante kunststofplaten of lichtkoepels mag maximaal 1,0W/m²K bedragen.
 • De Ug-waarde van het geplaatsteglas moet berekend zijn volgens NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering.
 • De U-waarde van de transparantekunststofplaat (polycarbonaat) moet bepaald zijn volgens NBN EN 16153 in overeenstemming met de CE-markering.
 • De U-waarde van delichtkoepel, moet bepaald zijn volgens NBN EN 1873, overeenstemming met de CE-markering.
 • De hoogrendementsbeglazing moet geplaatst zijn in ruimtes die na het plaatsen van de beglazing direct(open definitie) of indirect verwarmd(open definitie) worden.
 • De U-waarde(open definitie) van nieuw geplaatste volle buitendeuren(open definitie) mag maximaal 2,0Wm²/K bedragen.
 • Het plaatsen van glas in een veranda(open definitie) komt niet in aanmerking. Dit is een ruimte waarvan de dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning. 
 • Het schilderen van het buitenschrijnwerk en plaatsen van garagepoorten, vliegenramen, vliegendeuren en rolluiken komen ook niet in aanmerking voor de premie. 
 • Ook bij de tijdelijke premieverhoging voor beschermde afnemers geldt de ventilatievoorwaarde.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn Renovatie premies aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn Renovatie premies aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum(open definitie) van de premiemaximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u Renovatie premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn). 
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro(exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Facturen mogen in het frans zijn.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor het plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag 

Benieuwd welke Renovatie premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de renovatie premies simulator 2023. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt. Onderstaande premiebedragen gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023.